Koła Żywego Różańca naszej parafii pod przewodnictwem ks. kan. proboszcza Janusza Smerdy zakończyły tegoroczne pielgrzymowanie do miejsc kultu Matki Bożej. Ostatnią była pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Wysokim Kole.
Była to X Jubileuszowa pielgrzymka, dlatego nie mogło nas tam zabraknąć. Należy również dodać, że nasze pielgrzymowanie zbiegło się w tym dniu z ogólnopolską akcją „Różaniec do granic”.

 

 

Wszystkich zgromadzonych powitał serdecznie kustosz wysokolskiego sanktuarium ks. Szymon Mucha - ogólnopolski moderator KŻR. Uroczystości rozpoczęły się o godz.9.oo godzinkami do NMP, następnie modliliśmy się na różańcu rozważając tajemnice światła. Przed Mszą św. konferencję wygłosił ks. prof. Wiesław Przygoda z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, mówiąc o zagrożeniach w obecnych czasach dla pokoju w świecie i o olbrzymim znaczeniu modlitwy różańcowej .
Ksiądz profesor powiedział że, w tym dniu nie musimy wszyscy udać się na granice Polski wystarczy że , tu gdzie jesteśmy chwycimy za różaniec bo ostatecznie chodzi tu o granice między dobrem a złem. Nie pozwólmy aby zło zwyciężyło . Mszy św. o godz. 12-tej przewodniczył ks. bp Henryk Tomasik w asyście ponad 100 -tu kapłanów z całej diecezji radomskiej. W swojej homilii ks. biskup również nawiązał do sobotniej ogólnopolskiej akcji. W tym dniu w 320 kościołach przygranicznych na przestrzeni 3500 km modli się naród Polski, uczestnicząc we Mszy świętej. Po Eucharystii kilkaset tysięcy polaków z różańcem w ręku modlić się będzie o pokój w sercach, ojczyźnie i na świecie, aby runęły mury nienawiści i niewiary. Dziś już wiemy, że w tej ogólnopolskiej modlitwie uczestniczyło ponad milion polaków.

My pielgrzymi zgromadzeni w Wysokim Kole duchowo łączyliśmy się ze wszystkimi zatroskanymi o pokój w Polsce i na świecie. Na zakończenie uroczystości zostały wręczone pamiątkowe dyplomy osobom które 25, 50 i więcej lat należą do wspólnot żywego różańca.
Matka Boża w Fatimie podczas objawień, których 100 rocznicę obchodzimy w tym roku wzywała ,,Odmawiajcie różaniec”. Dlatego módlmy się na różańcu nie tylko w miesiącu październiku w kościele uczestnicząc w nabożeństwach różańcowych poświęconych Matce Bożej Różańca Świętego, czy w domu ofiarowując go w intencji Kościoła i świata ale codziennie, bo tylko modlitwą możemy uprosić Boga aby odwrócił to zło, które zagraża ludzkości.

Krystyna Czachor

Szczęść Boże .

obejrzyj zdjęcia

       

Msze Święte

w niedziele:
7:00, 9:00, 12:00, 16:00

w tygodniu:
7.00, 18:00

Ewangelia na dzis

Fragment Ewangelii na dzisiejszy dzień.
  • Poniedziałek 2017-12-11, 2. tydz. Adwentu
    Łk 5,17-26
    Pewnego dnia, gdy Jezus nauczał, siedzieli przy tym faryzeusze i uczeni w Prawie, którzy przyszli ze wszystkich miejscowości Galilei, Judei i Jerozolimy. A była w Nim moc Pańska, że mógł uzdrawiać. Wtem jacyś ludzie niosąc na łożu człowieka, który był sparaliżowany, starali się go wnieść i położyć przed Nim. Nie mogąc z powodu tłumu w żaden sposób przynieść go, wyszli na płaski dach i przez powałę spuścili go wraz z łożem w sam środek przed Jezusa. On widząc ich wiarę, rzekł: „Człowieku, odpuszczają ci się twoje grzechy”. Na to uczeni w Piśmie i faryzeusze poczęli się zastanawiać i mówić: „Któż On jest, że śmie mówić bluźnierstwa? Któż może odpuszczać grzechy prócz samego Boga?” Lecz Jezus przejrzał ich myśli i rzekł do nich: „Co za myśli nurtują w sercach waszych? Cóż jest łatwiej powiedzieć: «Odpuszczają ci się twoje grzechy», czy powiedzieć: «Wstań i chodź? » Lecz abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów” — rzekł do sparaliżowanego: „Mówię ci, wstań, weź swoje łoże i idź do domu”. I natychmiast wstał wobec nich, wziął łoże, na którym leżał, i poszedł do domu, wielbiąc Boga. Wtedy zdumienie ogarnęło wszystkich; wielbili Boga i pełni bojaźni mówili: „Przedziwne rzeczy widzieliśmy dzisiaj”.
JSN Mico template designed by JoomlaShine.com