Koła Żywego Różańca naszej parafii pod przewodnictwem ks. kan. proboszcza Janusza Smerdy zakończyły tegoroczne pielgrzymowanie do miejsc kultu Matki Bożej. Ostatnią była pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Wysokim Kole.
Była to X Jubileuszowa pielgrzymka, dlatego nie mogło nas tam zabraknąć. Należy również dodać, że nasze pielgrzymowanie zbiegło się w tym dniu z ogólnopolską akcją „Różaniec do granic”.

 

 

Wszystkich zgromadzonych powitał serdecznie kustosz wysokolskiego sanktuarium ks. Szymon Mucha - ogólnopolski moderator KŻR. Uroczystości rozpoczęły się o godz.9.oo godzinkami do NMP, następnie modliliśmy się na różańcu rozważając tajemnice światła. Przed Mszą św. konferencję wygłosił ks. prof. Wiesław Przygoda z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, mówiąc o zagrożeniach w obecnych czasach dla pokoju w świecie i o olbrzymim znaczeniu modlitwy różańcowej .
Ksiądz profesor powiedział że, w tym dniu nie musimy wszyscy udać się na granice Polski wystarczy że , tu gdzie jesteśmy chwycimy za różaniec bo ostatecznie chodzi tu o granice między dobrem a złem. Nie pozwólmy aby zło zwyciężyło . Mszy św. o godz. 12-tej przewodniczył ks. bp Henryk Tomasik w asyście ponad 100 -tu kapłanów z całej diecezji radomskiej. W swojej homilii ks. biskup również nawiązał do sobotniej ogólnopolskiej akcji. W tym dniu w 320 kościołach przygranicznych na przestrzeni 3500 km modli się naród Polski, uczestnicząc we Mszy świętej. Po Eucharystii kilkaset tysięcy polaków z różańcem w ręku modlić się będzie o pokój w sercach, ojczyźnie i na świecie, aby runęły mury nienawiści i niewiary. Dziś już wiemy, że w tej ogólnopolskiej modlitwie uczestniczyło ponad milion polaków.

My pielgrzymi zgromadzeni w Wysokim Kole duchowo łączyliśmy się ze wszystkimi zatroskanymi o pokój w Polsce i na świecie. Na zakończenie uroczystości zostały wręczone pamiątkowe dyplomy osobom które 25, 50 i więcej lat należą do wspólnot żywego różańca.
Matka Boża w Fatimie podczas objawień, których 100 rocznicę obchodzimy w tym roku wzywała ,,Odmawiajcie różaniec”. Dlatego módlmy się na różańcu nie tylko w miesiącu październiku w kościele uczestnicząc w nabożeństwach różańcowych poświęconych Matce Bożej Różańca Świętego, czy w domu ofiarowując go w intencji Kościoła i świata ale codziennie, bo tylko modlitwą możemy uprosić Boga aby odwrócił to zło, które zagraża ludzkości.

Krystyna Czachor

Szczęść Boże .

obejrzyj zdjęcia

       

Msze Święte

w niedziele:
7:00, 9:00, 12:00, 16:00

w tygodniu:
7.00, 18:00

Ewangelia na dzis

Fragment Ewangelii na dzisiejszy dzień.
  • 2018-02-25, 2. Niedziela Wielkiego Postu
    Mk 9,2-10
    Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam przemienił się wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe tak, jak żaden wytwórca sukna na ziemi wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: „Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy; postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza”. Nie wiedział bowiem, co należy mówić, tak byli przestraszeni. I zjawił się obłok, osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: „To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie”. I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim Syn Człowieczy nie powstanie z martwych. Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy powstać z martwych.
JSN Mico template designed by JoomlaShine.com