piątek, 4 września 2015 roku
Imieniny: Jdy Lilianny
Polish English French German

Jedlnia Kościelna Parafia

Z dziejów naszej parafii

Przeżywamy rok wiary. Ze skarbca dziejów naszego Kościoła, tego, który tworzyli nasi przodkowie i kapłani tu pracujący, chciałbym przywołać pamięć ks. Kan. Józefa Skoczewskiego.

Ś/p. ks. Kan. Józef Skoczewski

            Urodził się 7 lipca 1858 roku w Koprzywnicy (pod Sandomierzem). Jego rodzicami byli Józef i Marianna z domu Kosmacińska. Pierwszą wiedzę zdobywał w Szkole Elementarnej w Koprzywnicy. Po jej ukończeniu uczył się w Progimnazjum w Sandomierzu. W 1874r. wstąpił do Seminarium Duchownego w  Sandomierzu. Po sześciu latach nauki w seminarium powrócił do domu rodzinnego, gdyż nie  posiadał kanonicznego wieku do przyjęcia święceń kapłańskich ( miał wtedy 21 lat). Po osiągnięciu wymaganego wieku 17 lipca 1881r. w kościele parafialnym w Imielnie w diecezji kieleckiej, przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa kieleckiego Tomasza Kulińskiego (w tym czasie w Sandomierzu był wakat na stolicy biskupiej).  

Pierwszą placówką jego pracy kapłańskiej jako wikariusza była parafia Wojciechowice, którą pełnił do 1886r. Przez kolejne osiem lat pełnił funkcje administratora w parafiach; Włostów i Bidziny. W 1904r. ks. Skoczewski mianowany został proboszczem parafii Wąchock . Po czterech latach pracy  w Wąchocku, kolejną parafią była Jedlnia. W 1929r ks. Skoczewski otrzymał godność kanonika honorowego Kapituły Katedralnej w Sandomierzu.

 Ostatnie lata pracy kapłańskiej jako proboszcza przypadły na trudny czas wojny. Ksiądz Skoczewski był ciągle kontrolowany, przesłuchiwany i podejrzewany przez Niemców o współpracę z partyzantami. Zdarzało się, że patrole niemieckie wchodziły na chór i wieżę kościelną w czasie odprawianej mszy św. lub innych nabożeństw, w poszukiwaniu partyzantów. Bardzo często dochodziło do strzelaniny w kościele, jednak wszystkie te sytuacje ks. proboszcz cierpliwie znosił, chociaż był nimi bardzo zmęczony. Zmarł 30 sierpnia 1945 roku w Jedlnii i pochowany został na tutejszym cmentarzu.

 Żył 87 lat, kapłanem był 64 lata, z tego 37 lat proboszczem w naszej parafii. Dziękujemy Panu Bogu za osobę ks. Skoczewskiego i za Jego posługę.

  W 1920 r. ks Skoczewski z parafialnych dóbr ziemskich 4,6ha przeznaczył na cmentarz grzebalny, gdyż na starym cmentarzu kończyło się miejsce na pochówki.

Cmentarz ten służy nam po dzień dzisiejszy.

                                                                                             opracował Wiesław Jaroszek

 

PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego