środa, 10 lutego 2016 roku
Polish English French German

Jedlnia Kościelna Parafia

Stowarzyszenie Jedlnia

STOWARZYSZENIE JEDLNIA zostało powołane na zebraniu założycielskim w dniu 10.12.2006 roku. Liczy 48 członków zwyczajnych. Obejmuje swym działaniem tereny polany położonej w obrębie Puszczy Kozienickiej na której znajdują się Jedlnia i wsie okoliczne, w granicach jakie parafia Jedlnia miała w czasach króla Jagiełły, od Siczek po Mąkosy, od Januszna po Kozłów.Medal dla Stowarzyszenia JEDLNIA – ku pożytkowi wspólnemu

Podczas tegorocznych uroczystości dożynkowych 23.08.2012 roku Stowarzyszenie JEDLNIA zostało uhonorowane medalem „Zasłużony dla Powiatu Radomskiego”. Za wkład na rzecz rozwoju naszego powiatu – to cytat z uzasadnienia, w którym Kapituła Medalu wymienia powody przyznania tego wyróżnienia. Z rąk Starosty Powiatowego w imieniu Stowarzyszenia Medal odebrali członkowie Zarządu: Grażyna Rojek, Danuta Szegda-Pestka,

 

Więcej…
 

Animować znaczy budzić do życia

Animować znaczy budzić do życia

to historia stworzyła „Naszą Jedlnie”teraz „Nasza Jedlnia” tworzy historię

 

W sobotę 19 listopada w Domu Kultury w Pionkach odbył się III Powiatowy Dzień Animatora Kultury. Idea tego święta polega na  uhonorowaniu statuetkami zasłużonych dla regionu twórców i animatorów działających na rzecz kulturyPrawo zgłaszania kandydatur mają władze powiatowe i wójtowie gmin wchodzących w skład powiatu radomskiego.

Więcej…
 

Kilka słów o Stowarzyszeniu JEDLNIA

Zaczęło się od kilku entuzjastów.... Później okazało się, że tych entuzjastów Jedlni i wsi okolicznych jest wielu a wszystkich łączy zamiłowanie do miejsca, w których im przyszło mieszkać i pracować.

STOWARZYSZENIE JEDLNIA zostało powołane na zabraniu założycielskim w dniu 10.12.2006 roku. Liczy 48 członków zwyczajnych. Obejmuje swym działaniem tereny polany położonej w obrębie Puszczy Kozienickiej na której znajdują się Jedlnia i wsie okoliczne, w granicach jakie parafia Jedlnia miała w czasach króla Jagiełły, od Siczek po Mąkosy, od Januszna po Kozłów. Lista członków Stowarzyszenia jest otwarta, wciąż mogą do niego przystępować kolejni zainteresowani, którzy emocjonalnie czują się związani z tymi okolicami i z nimi sympatyzują. Nie ma znaczenia miejsce zamieszkania ani wiek, zamożność, miejsce zatrudnienia, stanowisko ani opcja polityczna, podstawowym kryterium jest zainteresowanie rozwojem lokalnej społeczności, działanie na rzecz poprawy warunków życia, praca na rzecz zachowania pamięci o historii i zabytkach.

Na potrzeby działalności Stowarzyszenie korzysta z pomieszczeń udostępnionych w domu parafialnym. Tam odbywają się spotkania Zarządu oraz zebrania grup roboczych. Po rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym w Warszawie, Stowarzyszenie JEDLNIA uzyska prawo występowania o środki z funduszy unijnych, które będzie można przeznaczyć na rzecz rozwoju terenów i społeczności objętych działaniem Stowarzyszenia.

W planach Stowarzyszenia na najbliższy okres jest zorganizowanie uroczystych obchodów 620 rocznicy nadania mieszkańcom przywileju przez króla Władysława Jagiełłę, wpisanie do rejestru zabytków dwu żeliwnych pomników przed kościołem oraz zabytkowych nagrobków na starym cmentarzu aby można było podjąć działania na rzecz ich odnowy. Uprzątnięcie, uporządkowanie zabytkowego kompleksu jakim jest cały stary cmentarz, postawienie tablic informacyjnych w miejscach zabytkowych, odnowa wnętrza kościoła i zabytkowej plebani. Od lutego ukazywać się będzie lokalne pismo zawierające: artykuły poświęcone historii kościoła i okolicznych miejscowości, wywiady z mieszkańcami, informacje parafialne a także dotyczące bieżących spraw, którymi żyje nasza społeczność. Dla młodzieży i wszystkich chętnych utworzona zostanie w Internecie specjalna strona poświęcona Jedlni.

W dalszych planach Stowarzyszenia są: pozyskanie środków na stworzenie boiska z zapleczem sportowym dla młodzieży, rozwój turystyki w tym stworzenie atrakcyjnych programów turystycznych i bazy noclegowej, wspieranie lokalnych inicjatyw gospodarczych, utworzenie wolontariatu na rzecz potrzebujących oraz działalność wydawnicza.

Efekty tych działań będą zależały od nas wszystkich, zarówno od członków Stowarzyszenia jak też od tych, którzy będą wspierać, pomagać i sympatyzować ze Stowarzyszeniem.

Jeśli czujesz, że nie jest ci obcy los tego miejsca i jego mieszkańców, jeśli chcesz świadomie decydować o przyszłości zapraszamy do Stowarzyszenia.

 


Radio On-Line!


PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego